KALTURA

קלטורה היא אחת החברות המובילות בעולם בתחום טכנולוגיית וידיאו. יתרונה התחרותי, נעוץ בטכנולוגיה המודולרית שפיתחה שמאפשרת לה להציע מגוון פתרונות וידיאו למגוון רחב של לקוחות ושימושים. בהתאם לכך, הוחלט למצב את החברה תחת ההבטחה EVERYTHING VIDEO ופיתחנו שפה מותגית רחבה שנותנת מענה הן להבטחה והן לורטיקלים השונים של החברה.

עיקרון מרכזי שהוביל את פיתוח השפה המותגית היה שלא ניתן לדבר על וידאו בכלים סטטיים. לכן, בנינו לוגו דינמי שמדגיש את המודולריות, הגמישות והורסטיליות של החברה והפתרונות שהיא מספקת.

פיתחנו מערכת אייקונים בתנועה אשר מבטאת את מגוון הורטיקלים של החברה

השפה הצילומית התמקדה באינטראקציה חיובית של אנשים עם כלי וידאו שונים ושילבה אלמנטים גרפיים מהלוגו החדש. כך גם החלפנו את השיח שהיה עד כה על טכנולוגיה, בשיח על חווית המשתמש הייחודית של מוצרי החברה.