zoomd

הסיפור של zoomd (חברת Moblin לשעבר) הוא סיפור של חיבור בין שתי טכנולוגיות אד-טק שונות לכדי מותג אחד. בתחילת דרכן, שתי החברות פיתחו והתמחו כל אחת בתחומה (מוניטיצזיה לאפליקציות לצד התמחות ב- search) בעוד ששתיהן פנו לאותם קהלי יעד (publishers & advertisers). במסגרת התהליך האסטרטגי גילינו שהשלם גדול מסך חלקיו ושלמעשה החיבור בין שני התחומים יאפשר לחברה למקסם את היכולות בשני התחומים ולתת יותר ללקוחותיה. לאור זאת הגדרנו את מהות המותג, Know More. Do More, וקיבלנו החלטה לשמור על השם zoomd, שם שמייצג את הערך המוסף שמאפשר החיבור בין שני תחומי הפעילות.

הקונספט המותגי בא לביטוי באתר שפיתחנו ובנינו עבור המותג, המאפשר לגלות יותר ויותר דברים על החברה ועל תחומי פעילותה תוך כדי גלישה המדמה את פעולת ה- zoom in.

הקונספט המותגי כולל בין השאר, פיתוח של שפה איורית ייעודית למותג במהווה מוטיב אנושי וייחודי שמאפשר לפשט את הסיפור של המותג למול הקהל הפוטנציאלי. השפה האיורית ומאפשרת גם את החיבור טבעי בין שני תחומי הפעילות וגם את הבידול ביניהם (צבעוניות שונה).