PERSONETICS

חברת סטארט-אפ המספקת טכנולוגיה חדשנית בתחום שירות הלקוחות בעולם הבנקאות. הטכנולוגיה שפיתחה מבוססת על ניתוח הטרנזקציות הפיננסיות של הלקוחות ועל בסיסן מציגה התראות, תובנות וטיפים דיגיטליים המותאמים באופן אישי במטרה לסייע בקבלת החלטות יומיומיות, ובכך להגביר את שביעות רצונם ונאמנותם של הלקוחות. התובנה המרכזית שהובילה אותנו בתהליך המיתוג, היא כי הבידול המרכזי של פרסונטיקס נעוץ בגישה הפרסונאלית שנתמכת בידי הטכנולוגיה. על בסיס זה גובשה הבטחת המותג Taking Digital Banking Personal.

שם המותג מבטא בעצמו את החיבור בין הפן הפרסונאלי והאנליטי של החברה ומהווה את הבסיס ליצירת לוגו המורכב משני סוגי פונטים המייצגים כל חלק באישיות המותג.

personetics logo new

השפה הצילומית מאופיינת על ידי תמונות תקריב של מגוון הלקוחות שזוכים לקבל שירות מותאם אישית.

כצבע ראשי נבחר צהוב המשמש כמדגיש (highlighter), בדומה למוצר ה"שופך אור" על נתוני פעילות החשבון של הלקוחות.

personetics site open web
personetics app screens