ISRAEL

זה שנים שמדינת ישראל סובלת מתדמית בעייתית, כאשר במרכז השיח התקשורתי אודותיה נמצא הקונפליקט הישראלי פלסטיני. מחקרים העלו כי למרבית האנשים בעולם כלל אין תפיסה מגובשת אודות ישראל, ולאלה שיש רואים בה מקום אפור, דתי, המדיר נשים או פשוט מקום שלא כיף להיות בו. בתהליך משותף עם משרד החוץ והחברה האנגלית Acanchi גובשה אסטרטגיה חדשה שמטרתה להחליף את הנרטיב המקובל, שהתמקד עד כה בסכסוך המקומי, בסיפור על יצירתיות וחדשנות טכנולוגית שתומצת למהות המותגית: CREATIVE ENERGY.

הידיעה כי המותג ישראל מכיל בתוכו ערכים בעייתיים ופרדוקסליים, הובילה אותנו לתובנה שכדי לשנות את התפיסות אודותיה, ישראל צריכה להיות בדיוק מה שהיא מנסה לספר- חדשנית ויצירתית. לשם כך השקנו פלטפורמה דיגיטלית ראשונה מסוגה שאפשרה לקהל הבינלאומי לעצב את הגרסה שלו ללוגו החדש, וכך לחוות בעצמו ישראל אחרת. התוצאות היו מרהיבות ואלפי הגרסאות, שביטאו כל אחת מהן תפיסה ייחודית כלפי ישראל, היוו חלק אינטגרלי בשפה החדשה.

האותיות של הלוגו נבנו מצורות בסיסיות דוגמת עיגול, משולש וריבוע שהונחו על גבי גריד של 48 משבצות (לציון ההקמה של מדינת ישראל). לכל אחת מהאותיות שיוצרות את המילה "ישראל" עוצבו 15 גרסאות שונות ברמה הצורנית ושמונה גרסאות שונות ברמת הצבע. כך נוצרה מערכת טיפוגרפית דינאמית עם אינספור אפשרויות שונות.

israel posters

את החדשנות והיצירתיות חיברנו לאותנטיות הישראלית על ידי יצירת טקסטורות מיוחדות מאותיות עבריות, שהתבררו כנכס חשוב באסוציאציות החיוביות סביב ישראל, גם בקרב אנשים שאינם קוראים את השפה.