tiny love

טייני לאב הוא מותג בינלאומי מוביל בתחום המוצרים להתפתחות תינוקות. תהליך המיתוג נולד בעקבות שינויים שחלו בזירת התחרות ולאור רכישת החברה על-ידי החברה הקנדית דוראל. היות וזירת המוצרים ההתפתחותיים לתינוקות הינה צפופה, האתגר המרכזי היה לגבש את הסיפור הייחודי והאמוציונלי של המותג בקטגוריה זו. תחת תפקיד המותג "Inspiring moments of wonder" בנינו מותג מבודל, שמבטא את הערך המוסף ההתפתחותי שקיים במוצרי החברה בצורה חווייתית ורגשית.

במרכזה של השפה המותגית החדשה, עומד העיצוב מחדש של כל אריזות המוצרים, שנעשה תוך שמירה על אחידות ושיטה ברורים בסגמנטים השונים, בד בבד עם הכנסתם של מימד רגשי וחוויה סביב סיפור המותג החדש.

tiny love open packaging

בהתאם למיתוג מחדש, גם הבנצ'מרק שפותח על-ידי צוות המומחים של החברה, המתייחס להתפתחות התינוק סביב 7 תחומי התפתחות מרכזיים, זכה לרענון. יחד עם השם והמיתוג כ-“7 Developmental Wonders” עיצבנו אייקון ייחודי, בצורת קשת המורכבת מ-7 גוונים שונים, המופיע באלמנטים השיווקיים השונים של המותג.

במסגרת המיתוג התגבשה ההבנה כי המיתוג ועיצוב המוצר חייבים להיות שלובים זה בזה. לאור זאת, עוצבו דמויות מותג מקסימות, סביב הקונספט "Tiny Pioneers" ; הדמויות שמבטאות את תחושת הסקרנות, הפליאה וחדוות הגילוי שהמותג מעודד בקרב תינוקות, זכו להיקרא על שמן של דמויות פורצות דרך כגון כריסטופר השועל (על שם כריסטופר קולומבוס), סאלי הבמבי (על שם סאלי רייד האסטרונאטית הראשונה) ועוד. הדמויות עתידות להוביל את השפה המותגית והתקשורת השיווקית של טייני לאב, וכן יעמדו בבסיס החוויה והעיצוב של מוצרי החברה העתידיים.

tiny love open