SPRITE

ספרייט הוא מותג בינלאומי וותיק, מוכר ואהוב מבית קוקה קולה. לקראת השקת Sprite Lime, נוצר הצורך לרענן את המותג ולכנס את כלל מוצריו תחת שפה אחידה תוך בידול בין הטעמים השונים.

היות והצבע המזוהה עם המותג הוא הצבע הירוק, גיבשנו שפה מותגית עקבית ואחידה שמבוססת על צבע זה. בנוסף, חיזקנו את נוכחותם של האלמנטים המבדלים של המותג, הלימון והליים, שמבטאים את הערכים המיוחסים למותג, החדות והרעננות המתפרצת.