Reignn

חברת אד-טק המציעה פלטפורמת טכנולוגיה ייחודית לפבלישרים. יתרונה הבולט של הפלטפורמה, בהצעת הערך הכוללת שמשלבת שקיפות דאטא גבוהה בכל הנוגע לקהלים ולמפרסמים שלהם, לצד פיתרון מעשי המסייע לפבלישרים בשמירה אקטיבית על איכות הפרסום (Ad safety) וחווית המשתמש (User experience) באתרים שלהם. בהמשך לניתוח שוק ולראיונות שהתקיימו עם החברה ולקוחותיה, הובן כי קונספט השליטה חוזר ועולה כקונספט מרכזי שמשקף נאמנה הן את האתגר והצורך המרכזיים שעולים מן השוק, והן את הצעת הערך הכוללת של החברה והפלטפורמה.

בהתאם לתובנה זו, נבחר השם Reignn כשם החברה החדש, במטרה לבטא את השליטה שהפלטפורמה מספקת לפבלישרים על הנכסים הדיגיטליים, על הדאטא ועל חווית המשתמש שלהם.

השפה העיצובית שגובשה ממחישה גם היא את הקונספט החל מלוגו ששואב השראה מעולמות המלוכה, עבור בשפה צילומית נקייה שמשלבת בין עולם דיגיטלי וסביבת העבודה הפיזית, וכלה בעיצוב האתר וחווית המשתמש והממשק.