REACH

Reach (לשעבר signature) הוא סטארטאפ שפיתח פלטפורמה המאפשרת לעסקים להתנהל מרחוק גם למול לקוחות העסק וגם ברמה הפנים ארגונית. הפלטפורמה מאפשרת בין השאר חתימה מרחוק על מסמכים, ניהול פגישות ושיחות בכלים שונים, שיתוף מסמכים ומסכים מסוגים שונים, העברת קבצים ועוד

השם החדש של המותג, Reach, מתמצת את הערך המשמעותי ביותר של המוצר לעסק, גישה מיידית, ישירה ומאובטחת המאפשרת התנהלות יומיומית מרחוק.

הקונספט שפיתחנו עבור המותג מתמצת את החיבור בין טכנולוגיה (המיוצגת באמצעות הצבע הכחול) לגישה הישירה והאישית (המיוצגת ע"י הצבע האדום) זאת כדי לשקף את היתרונות המשמעותיים שיש לפלטפורמה ברמת הניהול היומיומי של העסק. כדי לשקף את היומיומיות שילבנו שימוש בדימויים נקיים המייצגים את הפשטות של השימושים השונים של הפלטפורמה