Givingway

Givingway היא פלטפורמה שמחברת בין ארגונים ללא מטרות רווח לבין אנשים מהעולם שמעוניינים להתנדב מחוץ למדינותיהם. ייחודה של הפלטפורמה בכך שהיא מאפשרת למתנדבים פוטנציאליים ליצור קשר ישיר וללא תיווך עם הארגונים, וכל זאת בחינם ובשקיפות מלאה.

הלוגו מכיל בתוכו לב המחבר בין המילים ומסמל את הקבלה והנתינה, ואת המשמעות העמוקה שיש לטיולים מסוגים אלה עבור הארגונים והמתנדבים ברחבי העולם.

ההבנה כי הבידול המרכזי של הפלטפורמה נעוץ בהיותה פתוחה ונגישה לכולם, באופן שמאפשר חיבור ישיר ופשוט בין הצדדים היוותה גם הבסיס לקונספט העיצובי. הקונספט העיצובי מבטא את החיבור והמפגש המשמעותי שנוצר בין העולמות – מפגש בין אנשים, מקומות, תרבויות ושפות שונות; חיבורים שונים שיוצרים משמעות גדולה בעולם. יצרנו שפה איורית אנושית ושמחה שמחברת בין כל אלו - אנשים, חוויות, נופים, מקומות ותרבויות, לכדי חוויה יוצאת דופן של טיול עם משמעות.