MEET

עמותה חינוכית, המשלבת בין מנהיגות, טכנולוגיה ויזמות במטרה להפגיש תלמידי תיכון ישראלים ופלסטינאים מצטיינים. התכנית, שעובדת בשיתוף עם האוניברסיטה העברית בירושלים, המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס (MIT) ופרויקט ZELL של הבינתחומי, עושה שימוש בלימודי טכנולוגיה ככלי שמטרתו לחולל שינוי חיובי בסטטוס קוו בין הצדדים. לקראת חגיגות העשור, חברנו ל-Meet במטרה למתג אותה מחדש וליצור שפה רעננה ועדכנית שתשקף מהימנה את המהות והחזון של העמותה. מרבית העמותות שמנסות לתת מענה לקונפליקט הישראלי-פלסטיני עושות זאת באמצעות דיאלוג. Meet לעומת זאת, מנסה להציג גישה פרקטית וחדשנית לנושא, המתבססת על לימודי טכנולוגיה ויזמות כשפה משותפת המחברת בין הצדדים.

הלוגו מייצג את המפגש שמתקיים בעמותה, רעיון החוזר על עצמו גם בשפה המילולית אשר משלבת מילים עם צירוף האותיות ee שנפגשות. בנוסף, שם העמותה מתפקד כפועל מרכזי בשפה, כדי להדגיש את הגישה הפרואקטיבית של העמותה. כך, באמצעות חינוך למנהיגות וחשיבה יצירתית בפתרון בעיות, Meet פועלת להכשרתם של יזמים חברתיים שיובילו פרויקטים בעלי השפעה על הזירה הישראלית-פלסטינית. בהתאם לתובנה זו ולחזון העמותה, גיבשנו את ההגדרה Middle East Entrepreneurs of Tomorrow שנקשרת בראשי התיבות של השם. זאת לצד ססמת המותג Innovation Makes a Difference המבטאת את הבידול והגישה הייחודית של Meet.

meet logo