Cielo

חברה טכנולוגית המתמחה בתחום פתרונות הניווט האינרציאליים, ונמצאת בשליטה משותפת של חברת רפאל ושל חברת Kearfott האמריקאית. תהליך המיתוג מחדש נולד בעקבות תהליכים אסטרטגיים שהתקיימו בחברה, ובראשם ההחלטה לעלות בשרשרת הערך ולמצב את החברה כבית פתרונות בתחום הניווט האינרציאלי, המספק הצעת ערך מוצרית רחבה יותר, תוך מתן מענה גם לצרכים בטחוניים ולגם לצרכים מסחריים, בשווקים הגלובאליים.

התובנה שהובילה את המיתוג, היא שהבידול והערך המרכזי של החברה נעוצים בשילוב שבין המובילות הטכנולוגית של החברה, ובין הגישה השירותית ממוקדת הלקוח של החברה שמאפשרת לה לספק פתרונות שהינם מותאמים אישית לצרכי כל לקוח. השילוב בין השניים הוליד את רעיון המותג וההבטחה המותגית Precisely on your target- 'בדיוק למטרה שלך'.

הפיתרון הקריאייטיבי והשפה המותגית, נסמכים על קונספט קו האופק ומשלבים בין עולמות התוכן השונים בהן החברה פעילה (פתרונות ניווט לסביבת הים, האוויר, היבשה, והחלל), לצד אלמנט צורני מעגלי שבא לבטא את עולמות הניווט האינרציאליים.